Links

Cercat

slide

Al enige tijd was er discussie over de toegevoegde waarde van het certificatieschema van Cercat ten opzichte van de nieuwe ISO 9001 norm. De toegevoegde waarde zat vooral in de aanvullende modules. Met de opheffing door de toenmalige minister Schippers van het Vinkje was de toegevoegde waarde nog verder ingeperkt.
In overleg met de ledenvergadering van Veneca heeft het bestuur van Cercat daarom besloten de stichting Cercat per 1 januari 2018 op te heffen en het Certificatieschema per die datum te laten vervallen. Uiteraard loopt een eventuele ISO 9001 certificering gewoon door.
Voor eventuele vragen zijn wij uiteraard bereikbaar.

Stichtingen Contractcatering

slide

Door de Stichtingen worden afspraken uitgevoerd, die in de cao zijn vastgelegd. De Stichtingen worden bestuurd door vertegenwoordigers van de werkgeversvereniging Veneca en door werknemersvertegenwoordigers van FNV Catering, CNV BedrijvenBond en De Unie.

Stichting Opleidingen Contractcatering

slide

Wanneer u als werknemer of leerling een opleiding volgt voor het contractcateringvak, dan kunt u deze opleiding afsluiten met een examen. OCC is het exameninstituut voor de contractcateringbranche. Om u te kunnen voorbereiden op de examens ontwikkelt OCC lesmateriaal dat in trainingen gebruikt kan worden.

VNO-NCW

slide

VNO-NCW/MKB-Nederland is al lange tijd een gewaardeerde partner van Veneca. De voorzitter van Veneca zit in het algemeen en dagelijks bestuur, en zit ook in de SER. Veneca is vertegenwoordigd in verschillende commissies en het directeurenoverleg. Belangrijke onderwerpen zoals de werkkostenregeling, de inbestedingspolitiek van de Rijksoverheid, social return en participatiewet en de manier waarop dit georganiseerd kan worden, heeft Veneca samen met verschillende partners opgepakt.

Koninklijke Horeca Nederland

slide

Veneca en Koninklijke Horeca Nederland hebben een nauwe band en voeren zowel periodiek overleg als gesprekken over incidentele gemeenschappelijke onderwerpen. Aan de orde komen onder meer het convenant Overgewicht, Ik Kies Bewust, pensioenontwikkelingen en de excedent regeling, voedselveiligheid en biologisch.

Akkoord Verbetering Productsamenstelling

slide

Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling heeft tot doel het verminderen van de gehaltes zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) in producten. Dit leidt tot een gezonder productaanbod.

Het akkoord is ondertekend door de volgende partijen:
• Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)
• Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI),
• Koninklijke Horeca Nederland (KHN)
• Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en
• Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Ik kies bewust

slide

Het doel van de Stichting Ik Kies Bewust is om een gezondere leefstijl onder Nederlandse consumenten te stimuleren. Dit door te voorzien in eenvoudig te begrijpen informatie op verpakkingen van voedingsmiddelen. Informatie die eenduidig én goed zichtbaar is.
Veneca is vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Ik Kies Bewust.