over veneca > partners van Veneca

Partners van Veneca

Als brancheorganisatie staat Veneca midden in de maatschappij. Om de belangen van haar leden en de branche in zijn geheel goed te kunnen behartigen is Veneca vertegenwoordigd in diverse overlegorganen, stichtingen en convenanten.

 

Branche-3

Het Branche-3 overleg is een initiatief van Veneca, OSB en de Nederlandse Veiligheidsbranche. Deze drie branches hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken en kunnen elkaar versterken. Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld: de verbreding van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, de aanbestedingspraktijk met de neerwaartse prijsspiraal als gevolg, contractwisselingsproblematiek en  inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

       

 

Cercat

De Stichting Certificatie Contractcatering (Cercat) is in 1990 opgericht en richt zich op

het inhoudelijk vaststellen van de procedures en specificaties afgestemd op contractcateringactiviteiten voor kwaliteitscertificering van contractcateringbedrijven in het kader van ISO 9001.

 

SICC

In 2007 is de Stichting Informatiecentrum Contractcatering (SICC) opgericht met als doel heldere, vergelijkbare gegevens te verkrijgen over de cateringbranche. De cijfers bieden een goede mogelijkheid tot benchmarking.

 

Stichtingen Contractcatering

De Stichtingen Contractcatering voeren afspraken uit die in de cao zijn vastgelegd. De Stichtingen worden bestuurd door vertegenwoordigers van de werkgeversvereniging Veneca en door werknemersvertegenwoordigers van FNV Catering, CNV BedrijvenBond en De Unie.

 

De Stichtingen Contractcatering zijn:
Vakraad voor de Contractcateringbranche (VCC)
Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering (FBA)/(FBS)
Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Contractcateringbranche (SUCON)
Kwaliteit van de Arbeid voor de Contractcateringbranche (SKA)
Opleidingen Contractcatering (OCC)
Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid in de Contractcateringbranche (SAVAC) 


Fédération Européenne de la Restauration Collective (Ferco)

De Europese Federatie voor Contractcateringorganisaties (Ferco), bestaat sinds 1990 en zetelt in Brussel. Door de internationalisering van diensten en belangrijke regelgeving van de Europese Unie is Ferco van toenemend belang voor Veneca. Bij  Ferco zijn inmiddels organisaties uit 12 landen aangesloten. Overname van ondernemingen of contractwisselingen met daarbij de ingewikkelde kwestie van de overname van personeel, tracking and tracing, etikettering, overgewicht, voedselveiligheid, btw-regelgeving en goede arbeidsvoorwaarden zijn belangrijke  onderwerpen die hier worden besproken. Veneca ondersteunt Ferco actief met de  inzet van experts bij onder andere voedselveiligheid, tracking and tracing,  bedrijfsovername en overgewicht. 

 

VNO-NCW

Vermindering van de administratieve lasten, verlichting van de kostendruk, het bevorderen van mogelijkheden tot innovaties en de regelgeving vanuit Brussel zijn en blijven de belangrijkste bespreekpunten.