over veneca > partners van Veneca

Partners van Veneca

Als brancheorganisatie staat Veneca midden in de maatschappij. Om de belangen van haar leden en de branche in zijn geheel goed te kunnen behartigen is Veneca vertegenwoordigd in diverse overlegorganen, stichtingen en convenanten.

 

Branche-3

Het Branche-3 overleg is een initiatief van Veneca, OSB en de Nederlandse Veiligheidsbranche. Deze drie branches hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken en kunnen elkaar versterken. Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld: de verbreding van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, de aanbestedingspraktijk met de neerwaartse prijsspiraal als gevolg, contractwisselingsproblematiek en  inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

       

 

Cercat

Al enige tijd was er discussie over de toegevoegde waarde van het certificatieschema van Cercat ten opzichte van de nieuwe ISO 9001 norm. De toegevoegde waarde zat vooral in de aanvullende modules. Met de opheffing door de toenmalige minister Schippers van het Vinkje was de toegevoegde waarde nog verder ingeperkt.
In overleg met de ledenvergadering van Veneca heeft het bestuur van Cercat daarom besloten de stichting Cercat per 1 januari 2018 op te heffen en het Certificatieschema per die datum te laten vervallen. Uiteraard loopt een eventuele ISO 9001 certificering gewoon door.
Voor eventuele vragen zijn wij uiteraard bereikbaar.

 

SICC

In 2007 is de Stichting Informatiecentrum Contractcatering (SICC) opgericht met als doel heldere, vergelijkbare gegevens te verkrijgen over de cateringbranche. De cijfers bieden een goede mogelijkheid tot benchmarking.

 

Stichtingen Contractcatering

De Stichtingen Contractcatering voeren afspraken uit die in de cao zijn vastgelegd. De Stichtingen worden bestuurd door vertegenwoordigers van de werkgeversvereniging Veneca en door werknemersvertegenwoordigers van FNV Catering, CNV BedrijvenBond en De Unie.

 

De Stichtingen Contractcatering zijn:
Vakraad voor de Contractcateringbranche (VCC)
Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering (FBA)/(FBS)
Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Contractcateringbranche (SUCON)
Kwaliteit van de Arbeid voor de Contractcateringbranche (SKA)
Opleidingen Contractcatering (OCC)
Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid in de Contractcateringbranche (SAVAC) 


Fédération Européenne de la Restauration Collective (Ferco)

De Europese Federatie voor Contractcateringorganisaties (Ferco), bestaat sinds 1990 en zetelt in Brussel. Door de internationalisering van diensten en belangrijke regelgeving van de Europese Unie is Ferco van toenemend belang voor Veneca. Bij  Ferco zijn inmiddels organisaties uit 12 landen aangesloten. Overname van ondernemingen of contractwisselingen met daarbij de ingewikkelde kwestie van de overname van personeel, tracking and tracing, etikettering, overgewicht, voedselveiligheid, btw-regelgeving en goede arbeidsvoorwaarden zijn belangrijke  onderwerpen die hier worden besproken. Veneca ondersteunt Ferco actief met de  inzet van experts bij onder andere voedselveiligheid, tracking and tracing,  bedrijfsovername en overgewicht. 

 

VNO-NCW

Vermindering van de administratieve lasten, verlichting van de kostendruk, het bevorderen van mogelijkheden tot innovaties en de regelgeving vanuit Brussel zijn en blijven de belangrijkste bespreekpunten.