over veneca

Over Veneca

De Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) is in 1985 opgericht. Het doel van Veneca is de economische en sociale belangen van hun bedrijven en de sector catering als zodanig te behartigen. De kracht van de branchevereniging ligt in de onderlinge samenwerking op actuele thema’s.

 

Sinds 1988 heeft de branche een eigen cao met algemeen verbindend verklaring. Op initiatief van Veneca is een branche-eigen certificatieschema ontwikkeld. Alle lidbedrijven die actief zijn in bedrijfs- onderwijs- en institutionele catering zijn verplicht gecertificeerd volgens het Cercat schema. Dit is een ISO certificering op basis van de norm 9001 (vigerende versie), afgestemd op de contractcatering. Veneca besteedt veel aandacht aan voedselveiligheid en heeft een branchespecifieke Hygiënecode ontwikkeld. Deze is tevens onderdeel van het certificatieschema.