nieuws

Waardering SER voor het Dienstenpact

datum: 22-03-2018

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceerde vrijdag 16 maart 2018 de verkenning De vele kanten van banen combineren. In dit rapport heeft de SER de stand van zaken rond combinatiebanen in kaart gebracht. Uit de verkenning blijkt niet één stereotype ‘baancombineerder’ te zijn. Er zijn situaties waarin mensen vrijwillig kiezen voor het combineren van banen. De SER constateert tegelijkertijd dat er ook situaties zijn die knellen. De SER vraagt aandacht voor de mensen die het combineren van banen zwaar vinden en juicht initiatieven zoals het Dienstenpact van Veneca, Nederlandse Veiligheidsbranche en OSB toe.

Het Dienstenpact richt zich op het behoud van werkgelegenheid aan de basis van de arbeidsmarkt en doet een oproep aan de overheid tot een aantal maatregelen, waaronder het terugdraaien van inbesteding van facilitaire diensten door overheden, het tegengaan van verdringing van banen door toepassing van de Participatiewet en het verminderen van de lastendruk aan de basis van de arbeidsmarkt.