nieuws

Cateraars en fabrikanten verwelkomen duurzame inkoopambities overheden

datum: 13-12-2016

Den Haag, 8 december 2016 - Vandaag ondertekenden 62 overheden, waaronder veel gemeenten, op uitnodiging van staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu), het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De FNLI en de Veneca, die respectievelijk levensmiddelenfabrikanten en cateraars vertegenwoordigen, verwelkomen dit manifest en het statement dat de gemeenten hiermee maken om serieus aan de slag te gaan met duurzaamheid in de inkoop van hun goederen en diensten.

 

Inkoop door overheden kan potentieel een belangrijke stimulans zijn voor verduurzaming van de voedselsector. FNLI en Veneca waarderen dat de overheid erkent dat het huidige inkoopbeleid op rijks- en decentraal niveau deze stimulans onvoldoende biedt. De gedetailleerde voorschriften en soms teruglopende budgetten in een tegelijkertijd krimpende publieke markt, bemoeilijken duurzame innovatie. De strikte regels rond duurzaamheid van voedselproducten, waardoor bijvoorbeeld alleen producten met keurmerk als ‘duurzaam’ gezien worden, hebben tot gevolg dat innovatieve koplopers niet kunnen laten zien wat zij te bieden hebben.

 

Volgens FNLI en Veneca is het manifest een startsein voor nieuwe energie op dit dossier. FNLI en Veneca bieden overheden en ondersteuningsorgaan PIANOo graag hun steun en expertise aan om gezamenlijk tot een lekker, gezonder en duurzamer cateringaanbod te komen op elke locatie.

 

Een aantal aspecten die FNLI en Veneca graag onder de aandacht brengen zijn:

 

·        Samenwerking tussen inkoper en cateraar voor én tijdens het contract voor de optimale formule tot verduurzaming. Gedurende het contract tussen overheid en cateraar kunnen vernieuwingen gemakkelijker worden opgepakt dan in vooraf gestelde gedetailleerd geformuleerde eisen. Dat betekent dat de contractduur zodanig lang moet zijn dat investeringen door de cateraar zinvol en haalbaar zijn, en ook terugverdiend kunnen worden.

 

·       Heldere en transparante kaders voor duurzamere en gezondere voeding, die ruimte bieden voor innovatie en continue verbetering. Dat betekent onder andere dat niet alleen de duurzaamheidscriteria van een aantal keurmerken worden toegepast. Beter is te zoeken naar een systematiek voor betrouwbare maar pragmatische borging van de duurzaamheid (en gezondheid) van de cateringdienst als geheel, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op bestaande en succesvolle initiatieven in de sector, zoals The Sustainability Consortium, SAI Platform, grondstofcertificering, de MVO Prestatieladder en het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. 

 

Met dit soort nationale kaders en een passende lokale invulling, kunnen overheden met hun inkoopkracht en voorbeeldfunctie verduurzaming van voedsel een stevige duw in de rug geven. De levensmiddelenindustrie en de cateringbranche gaan de uitdaging graag aan!