Publicaties > downloads

Downloads

imageArtikel the American Journal of Clinical Nutrition - Het gezonde bedrijfsrestaurant

Artikel the American Journal of Clinical Nutrition - Het gezonde bedrijfsrestaurant.

imageHoe het in de catering gezonder kan onderzoeksrapport

Hoe het in de catering gezonder kan onderzoeksrapport.

imageHoe het in de catering gezonder kan handleiding

Hoe het in de catering gezonder kan handleiding.

imageHoe het in de catering gezonder kan factsheet

Hoe het in de catering gezonder kan factsheet.

imageJaarbericht 2016

In ons jaarbericht kunt u lezen wat de ontwikkelingen zijn in onze sector. U vindt een overzicht van de activiteiten en belangrijkste thema's die in 2016 een rol hebben gespeeld en deels ook nu nog actueel zijn. 

imageJaarbericht 2015

In ons jaarbericht kunt u lezen wat de ontwikkelingen zijn in onze sector. U vindt een overzicht van de activiteiten en belangrijkste thema's die in 2015 een rol hebben gespeeld en deels ook nu nog actueel zijn. 

imageStamppotje vol duurzaamheid

Een uitgave van De Alliantie Verduurzaming Voedsel in actie

imageJaarbericht 2014

U vindt een overzicht van de activiteiten en belangrijke thema’s die in 2014 een rol hebben gespeeld en deels ook nu nog actueel zijn.

imageEindverslag Convenant Gezond Gewicht

Samen werkt! 2010 - 2014
Convenant Gezond Gewicht

imageE-learning allergenen

Sinds 13 december 2014 is de nieuwe allergenenwetgeving van kracht geworden. Samen met NVWA, KHN, CBL, KNS, NBOV en het Vakcentrum heeft Veneca een e-learning ontwikkeld over allergenen. Deze e-learning kan gratis gebruikt worden om de kennis over allergenen te vergroten. Daarnaast kan, na betaling van € 10,-- , een examen worden gedaan. Bij voldoende resultaat wordt een certificaat behaald waarmee naar de NVWA bewezen kan worden dat deze persoon over voldoende kennis van allergenen beschikt om daar waar mogelijk mondelinge informatie te geven aan consumenten. Wanneer er mondelinge informatie mag worden gegeven aan consumenten is te vinden in de leidraad.

 

De e-learning allergenen is te vinden op www.trainingallergenen.nl. Voor groepen kan Bureau deWit  inlogcredits aanmaken. Dit is verwoord in de module. Wanneer wij 200 e-mail adressen krijgen met de overige info (naam) dan verzorgen wij de credits voor het examen met een betalingsoptie. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Johan Jongsma M: 06 535 03390 / T: 036 536 74 20 / F: 036 536 64 39 jjo@bureaudewit.nl   

 

Zodra de nieuwe website van OCC actief is zal de e-learning ook daar een plaats krijgen.

 

imageJaarbericht 2013 - Veneca Focus 2013-2014

Hierin treft u een overzicht van bereikte resultaten, de omzetontwikkeling c.q. marktpositie van de Veneca-leden en van bestaande en nieuwe activiteiten binnen de vereniging. Tevens is er in deze Focus een vooruitblik op thema's waar de branche zich in de komende tijd aandacht aan zal besteden.

imageSoep Special

Duurzaamheid gaat over de toekomst en dus over jongeren. Zij pakken de uitdaging op en presenteren 17 duurzame oplossingen voor de soepketel en ingrediënten.

imageBrochure Uitleg over houdbaarheidsdatum voor bedrijven

Deze brochure laat zien hoe het ook al weer zit met de houdbaarheidsdatum op basis van de Europese Verordening 1169/2011.

imageJaarbericht 2012 - Veneca Focus 2012 - 2013

Hierin treft u een overzicht van bereikte resultaten, de omzetontwikkeling c.q. marktpositie van de Veneca-leden en van bestaande en nieuwe activiteiten binnen de vereniging. Tevens is er in deze Focus een vooruitblik op thema's waar de branche zich in de komende tijd aandacht aan zal besteden.

imageJaarbericht 2011 - Veneca Focus 2011-2012

Hierin treft u een overzicht van bereikte resultaten, de omzetontwikkeling c.q. marktpositie van de Veneca-leden en van bestaande en nieuwe activiteiten binnen de vereniging. Tevens is er in deze Focus een vooruitblik op thema's waar de branche zich in de komende tijd aandacht aan zal besteden.

imageBidbook Blijvend van waarde

Catering-, beveiliging- en schoonmaakbranche slaan handen ineen
 

Den Haag, 26 oktober 2011 – Brancheorganisaties Veneca catering), de Nederlandse Veiligheidsbranche (beveiliging) en OSB (schoonmaak en glazenwassen) overhandigden vandaag het Bidbook Blijvend van waarde aan minister Kamp. De brancheorganisaties hebben dit bidbook gezamenlijk opgesteld en luiden de noodklok over de aanhoudende neerwaartse prijsspiraal bij overheidsaanbestedingen. In het bidbook worden handreikingen gedaan welke stappen de brancheorganisaties - samen met de overheid - willen zetten om de dienstverlening op peil te houden.

imageBidbook lasting value

English version

imageHandleiding Duurzaam Inkopen 2011

Bron: AgentschapNL

Deze handleiding is bedoeld om inkopers en andere betrokkenen bij inkoopprocessen bij overheden te helpen bij duurzaam inkopen. Ze is opgesteld in het kader van het programma Duurzaam Inkopen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). De handleiding is een hulpmiddel bij het gebruik van de criteriadocumenten. De criteriadocumenten beschrijven voor circa 45 producten, diensten en werken welke duurzaamheidscriteria overheden kunnen gebruiken om duurzaam in te kopen. (januari 2011)