home

Wat doet Veneca?

Het doel van Veneca is de economische en sociale belangen van de leden en de sector catering als zodanig te behartigen. De kracht van de branchevereniging ligt in de onderlinge samenwerking op actuele thema’s. Bij Veneca zijn landelijk opererende contractcateringorganisaties aangesloten, die samen 90% van de markt vertegenwoordigen en ruim 2 miljoen maaltijden per dag verzorgen. Deze contractcateraars verzorgen de restauratieve diensten bij bedrijven, onderwijs, overheid, instellingen en luchtvaartmaatschappijen (inflightcatering). Daarnaast kunnen contractcateraars ook zorgen voor de personele organisatie, de assortimentssamenstelling, de administratie rondom voedsel- en drankvoorziening en advisering over andere aanvullende dienstverlening en eventueel de uitvoering daarvan. Waarom kiezen voor een Veneca-lid? Kiezen voor een Veneca-bedrijf is kiezen voor:

 

 

Veneca stelt strenge eisen aan haar leden, zoals het hebben van een geldig ISO 9001 certificaat, naleving van de contractcatering-cao, werken op basis van de Hygiënecode contractcatering en het toepassen van de algemene voorwaarden en de gedragscode.

 

Europees aanbesteden

Heeft u te maken met Europese aanbestedingsregels? Veneca heeft hier een praktische handleiding voor ontwikkeld: Brochure Europees aanbesteden.pdf

 

Wanneer is er sprake van contractcatering

Wanneer is er nu sprake van contractcateringactiviteit en wanneer niet. Onderstaand stroomschema helpt bij het beantwoorden van deze vragen. Als u alle vragen uit de vragenlijst met “ja” kunt beantwoorden, dan is er sprake van contractcatering.  

Bekijk het Stroomschema Contractcatering

 

Meer